Segniliparus rotundus DSM 44985 chromosome
AccessionStrainLengthIsland ID
NC_014168Segniliparus rotundus DSM 44985 chromosome 5089Sro1.5P
9607Sro1.10R
11687Sro1.12A
14490Sro1.14N
19528Sro1.20A
28103Sro1.28K
30587Sro1.31S
53836Sro1.54S
119650Sro1.120P
174863Sro1.175V
198436Sro1.198F